Article 27313

Title of the article

BUSHUEVA L.A. DAILY ROUTINE OF A UNIVERSITY PROFESSOR IN KAZAN. 1863-1917 / L.A. BUSHUEVA. - KAZAN : THE CENTER OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES, 2012. - 288 P. 

Authors

Karnishin Valeriy Yur'evich, Doctor of historical sciences, professor, head of sub-department of history
of Russia, state and law, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), valerykarnishin@mail.ru

Download PDF
References

1. Ivanov A. E. Vysshaya shkola Rossii v kontse XIX – nachale XX veka [Higher school of Russia in the context of XIX – early XX centuries]. Moscow: Nauka, 1991, 426 p.
2. Ivanov A. E. Studenchestvo Rossii XIX – nachala XX v.: sotsial'no-istoricheskaya sud'ba [Students of Russia in XIX – early XX centuries: socio-historical fate]. Moscow: ROSSPEN, 1999.
3. Ivanov A. E. Studencheskaya korporatsiya Rossii kontsa XIX – nachala XX veka: Opyt kul'turnoy i politicheskoy samoorganizatsii [Student corporation of Russia in XIX – early XX centuries: experience of cultural and political self-organization]. Moscow: Novyy khronograf, 2004.
4. Ivanov A. E. Mir russkogo studenchestva. 80-e gody XIX – nachala XX v. Ocherki [World of Russian students. 80s of XIX – early XX centuries. Essays]. Moscow: Novyy khronograf, 2010.
5. Raspisanie peremen. Ocherki istorii obrazovaniya i nauchnoy politiki v Rossiyskoy imperii – SSSR (konets 1880-kh – 1930-e gody) [Schedule of changes. Essays on history of education and scientific policy in the Russian Empire – USSR (late 1880s – 1930s)]. Ed. A. N. Dmitriev. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2012.
6. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya «Filosofiya. Sotsiologiya, Politologiya» [Bulletin of Tomsk State University. Series “Philosophy. Sociology. Political science”]. 2009, no. 3 (7), pp. 25–33.
7. Gatilova A. V. Nauchnye dinastii pol'skikh professorov i prepodavateley v Kazanskom universitete (XIX – nachalo XX vv.): dis. kand. ist. nauk [Scientific houses of Polish professors and lecturer in Kazan University (XIX – early XX centuries): dissertation to apply for the degree of the candidate of historical sciences]. Kazan, 2012.
8. Vishlenkova E. A., Malysheva S. Yu., Sal'nikova A. A. Terra Universitatis: dva veka universitetskoy kul'tury v Kazani [Terra Universitatis: two centuries of university culture in Kazan]. Kazan: Kazan. gos. un-t im. Ul'yanova-Lenina, 2005.
9. Istoriya Kazanskogo universiteta [History of Kazan University]. Ed. I. P. Ermolaev. Kazan, 2004.
10. Kostina T. V. Mir universitetskogo professora Kazani. 1804–1863 gg.: dis. kand. ist. nauk [World of a Kazan university professor. 1804–1863: dissertation to apply for the degree of the candidate of historical sciences]. Kazan, 2007.
11. Parsamov V. S. Rossiyskaya istoriya [Russian history]. 2013, no. 1, pp. 227.

 

Дата создания: 13.10.2014 09:04
Дата обновления: 17.10.2014 16:31